Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) avgjør i løpet av første halvår om Lofotodden nasjonalpark skal opprettes eller ikke. Det går fram av svaret han har sendt stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

I spørsmålet viste Kaski til at departementet i 2016 tok sikte på å fatte avgjørelsen i 2017.

I svaret framholder Elvestuen at saksbehandlingstiden for nasjonalparker varierer avhengig av kompleksiteten i den enkelte sak.

- I denne saken er det kommet mange innspill som skal tas med i vurderingen, skriver han. Miljødirektoratet anbefalte 2. mai i fjor at Lofotodden nasjonalpark opprettes. Lofotrådet har bedt om møte i mars med Elvestuen for å etterlyse avgjørelsen.

I folkeavstemningen i Moskenes i 2014 stemte et flertall mot, mens flertallet i kommunestyret sa ja etterpå.