Slik blir grensene for nasjonalparken

Ferdig med grensene: Prosjektleder Hege Steigedal håper grunneierne er mer fornøyd med de nye grensene for en eventuell Lofotodden nasjonalpark. – Nå er det ikke lenger mulig å utvide grensene. Det nye forslaget er det som legges ut til folkeavstemning, sier Steigedal. foto: magnar johansen

Ferdig med grensene: Prosjektleder Hege Steigedal håper grunneierne er mer fornøyd med de nye grensene for en eventuell Lofotodden nasjonalpark. – Nå er det ikke lenger mulig å utvide grensene. Det nye forslaget er det som legges ut til folkeavstemning, sier Steigedal. foto: magnar johansen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Tuv og Ånstad er ute. Refsvika og Horseidet blir en del av nasjonalparken.

DEL

Nå foreligger forslaget til grenser for en eventuell Lofotodden nasjonalpark som innbyggerne i Moskenes skal ta stilling til i folkeavstemningen 27. april.
– Styringsgruppen har forsøkt å etterkomme innspill fra grunneiere og andre så langt det lar seg gjøre. Nå er det opp til innbyggerne og kommunestyret å avgjøre om det skal bli nasjonalpark eller ikke, sier prosjektleder Hege Steigedal.
Gruppen imøtekommer blant annet grunneiere på Tuv og Ånstad som i sine innspill ønsker å bygge hytter på forfedrenes tufter.
– Hele Tuv og mesteparten av Ånstad er tatt ut fordi de ikke ligger i kjerneområdet for nasjonalparken, og heller ikke har de store naturverdiene. Støanlegget på Ånstad er med innenfor parken på grunn av at det er lettere å få penger til utbedring av støa når den er en del av nasjonalparken, sier Steigedal.
Styringsgruppen består av ordførerne Lillian Rasmussen (Moskenes) og Stein Iversen (Flakstad), lokalpolitikerne Robert Walker (Moskenes) og Veronica Olaisen (Flakstad), fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt og kulturvernsjef Egil Murud.
 

Hytter på Hell

Spørsmålet om nasjonalpark har vakt debatt. En underskriftsaksjon samlet vel 360 underskrifter for kravet om folkeavstemning. Blant mange grunneiere oppleves nasjonalparken som et inngripen i deres eiendomsrett, og et middel som gjør det nesten umulig å blant annet sette opp hytter/fritidsboliger i områder de eier på yttersiden av Moskenesøya. Blant stridsområdene er Hell, Refsvika, Ågvatnet.
– På Hell står tre hytter som påvirker landskapet. Derfor tar vi ut et område. At det bygges flere hytter i dette området betyr lite i forhold til intensjonen med nasjonalparken som er å bevare naturverdier. Også rundt Ågvatnet imøtekommer vi innspill om å få sette opp hytter i et område, sier Steigedal.
I planen trekkes også mulig kraftproduserende vann tatt ut av nasjonalparken.

Nei i Refsvika

Derimot imøtekommer ikke styringsgruppen grunneiere som ønsker at Refsvika tas ut av nasjonalparkområdet.
«Refsvika ligger på yttersiden av Moskenesøya, innenfor et område med svært stor landskapsverdi. Det er ingen bygninger her, og landskapet er dermed lite påvirket. Yttersiden av Moskenesøya vil være kjerneområde av en eventuell Lofotodden nasjonalpark. Ved å ta ut dette området vil hele landskapsbildet bli sterkt fragmentert. Refsvika har også forekomst av kulturminner med svært stor verdi og trua naturtyper», heter det i begrunnelsen.
Et område som fortsatt er uavklart i forhold til nasjonalparken er Stokvika. Her ligger et skytefelt som Forsvaret foreløpig ikke har avgjort om skal brukes eller ikke. Styringsgruppen mener en eventuell konflikt mellom nasjonalpark og skytefelt må avgjøres på departementsnivå.

– Fjell og flåg

I Flakstad kommunes del av Moskenesøya har debatten gått spesielt om Horseide og Mulstøa.
– En har søkt om hytte i Mulstøa, men fått avslag fordi området er lagt ut til landbruk, natur og friluft (LNF). På Horseide vil et stort flertall av grunneierne ikke ha bygging, men området med som en del av en eventuell nasjonalpark.
Med de nye grensene ligger 104 kvadratkilometer av Moskenesøyas totalt 186 kvadratkilometer innenfor nasjonalparkområdet. Ca. 60 prosent er såkalt umatrikulert grunn, det vil si eiendommer som ikke registrert med eiere i offentlige eiendomsregistre. 35 prosent er privat eid, mens ca. seks prosent er statlig/kommunalt eid.
– 80–90 prosent av området er fjell, flåg, vann og områder som er lite tilgjengelig for bruk, sier Steigedal.
Opprettes Lofotodden nasjonalpark vil Moskenes få en stilling som forvalter, ifølge Steigedal. Hun ser heller ikke bort fra at staten vil styrke naturoppsynet i Nordre Nordland utover den ene stillingen i dag.
Kommunestyret i Moskenes behandler spørsmålet om nasjonalpark 24. juni, Flakstad 16. juni. Den endelige avgjørelsen fattes av regjeringen.

Artikkeltags