Livbøyer har blitt etterspurt flere steder i Lofoten

Lofotinger vil hindre flere badeulykker. De ønsker å gå til anskaffelse av livbøyer flere steder i området.