Lofotkommune lavest i Nordland i nivå på NAV-ytelser

Moskenes ligger lavest blant Lofot-kommunene for utbetaling fra NAV til livsopphold.