Lofotkommune lavest i Nordland i nivå på NAV-ytelser

YTELSER: Direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, mener redusert frafall i videregående skole er viktig for å sikre flere arbeid. FOTO: Avisa Nordland

YTELSER: Direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, mener redusert frafall i videregående skole er viktig for å sikre flere arbeid. FOTO: Avisa Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel

Moskenes ligger lavest blant Lofot-kommunene for utbetaling fra NAV til livsopphold.

DEL

21 prosent, eller en av fem, mellom 18 og 67 år i Moskenes fikk i fjor utbetalt såkalte livsoppholdsytelser fra NAV, det vil si dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre. Alderspensjon er ikke med.

Sammen med Bodø (19 prosent) og Hamarøy (21) ligger Moskenes lavest i fylket, og blant de laveste i Norge. Nasjonalt mottok hver tredje innbygger livsoppholdsytelser i løpet av 2018.

I Nordland mottok en av fire, 24 prosent ytelser. I Lofoten er Vestvågøy og Flakstad høyest (begge 26 prosent), deretter Røst (25 prosent) og Vågan og Værøy (24 prosent).

Økt sysselsetting

- Det kan bety at Moskenes hadde lav arbeidsledighet i fjor. Moskenes har også en høy andel av tilflyttere fra andre land. Disse er i yrkesaktiv alder, og i jobb, sier direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

I Moskenes utgjør innvandrere 23,72 prosent av arbeidsstyrken, som er blant de høyeste i Nordland. Nærmest i Lofoten kommer Værøy med 20 prosent, og Vågan med 15,17 prosent. Tallene for de øvrige kommunene er Vestvågøy (9,45), Flakstad (8,59) og Røst (7,64 prosent).

19 prosent, 197 personer, av innbyggerne i Moskenes er innvandrere.

I fjor økte sysselsettingen i Moskenes med 4,4 prosent, som var den høyeste i Lofoten. Nærmest kom Røst med fire prosent, og Vågan med tre prosent. Vestvågøy og Værøy har en nedgang, på 1,8 og 4,1 prosent.

- De senere årene ser vi at fiskeri og reiseliv går bra i Lofoten. Det er viktig for oss å kjenne bedriftene i fylket, og vite hva de etterspør av arbeidskraft.

Fordeling

Inkludert alderspensjon - som utgjorde 11,3 milliarder kroner - utbetalte NAV Nordland i fjor 22,5 milliarderer i 2018. 5,2 milliarder gikk til uføretrygd, 2,1 til sykepenger og 1,6 milliarder til arbeidsavklaringspenger.

Det ble utbetalt 639 millioner kroner i barnetrygd, 761 millioner i foreldrepenger, 359 millioner i dagpenger, 183 millioner i grunn- og hjelpestøand, 98 millioner i stønad enslig og 55 millioner kroner i kontantstøtte.

Stavnes mener det er viktig at flere etater går sammen for å motvirke en utvikling som fører flere ut av arbeidslivet. 13,3 prosent av innbyggerne i yrkesaktiv alder mottar uføretrygd, 19.790 personer. En tredel av disse er i aldersgruppen 50-59 år.

- En viktig oppgave er å redusere frafallet i videregående skole. I tallene ser vi også at befolkningen blir eldre. Nordland har dessuten lavt utdanningsnivå. Utdanningsnivå, alderssammensetning og geografi spiller inn når det gjelder hvor mange som får ytelser fra NAV, sier Stavnes.

Artikkeltags