Vil ha flere lærlinger: – Vi må inngå nærmere samarbeid med bedrifter, og intensivere arbeidet, blant annet i ungdomsskolene

Fylkesrådet vil utvide kravet til bruk av lærlinger i anbud innen bygg og anlegg.