Sjømatbedrifter inn i kampen mot prøveboring sør for Lofoten

Sjømatbedriftene mener prøveboring sør for Lofoten er en stor trussel mot fiskerinæringen.