16. juni avgjør kommunestyret om Flakstad skal ja eller nei til nasjonalpark. Saken er langt mindre kontroversiell enn hos nabo Moskenes, der spørsmålet om nasjonalpark skal i kommunestyret 24. juni.

I folkeavstemningen i Moskenes sa 58 prosent nei til park. 44 prosent av befolkningen deltok. Over 70 prosent av den foreslåtte nasjonalparken ligger i Moskenes kommune.

– Det beste ville være om Moskenes og Flakstad hadde felles standpunkt. Jeg er positiv til nasjonalpark, men ser at dette er en betent sak i Moskenes. Det er grunn til å spørre om prosessen har vært god nok, spesielt rekkefølgen i prosessen, sier Trond Kroken (Sp) som mener Flakstad bør vurdere å utsette behandlingen.

Det er styringsgruppen for nasjonalparken som har lagt opp til endelig behandling i juni. Flakstad-ordfører Stein Iversen mener Flakstad bør behandle saken neste uke.

– Jeg ser poenget i at Flakstad og Moskenes bør ha samme standpunkt. Samtidig skal vi behandle saken ut fra Flakstads ståsted. I Flakstad er områder som kan oppfattes som kontroversielle tatt ut av nasjonalparkområdet. Saken er grundig belyst. Vi bør ta avgjørelsen 16. juni, mener Iversen.