- Heltidsjobber må bli valgtema

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) mener flere heltidsstillinger i kommunene må bli et sentralt tema i valgkampen.