Avviste å gi trålfisken til kystflåten

Stortinget avviste ikke uventet forslag om å overføre torsk fra trålerne og til kystflåten.