Færre innbyggere, flere turister i lofotkommuner

Verdiskapingen i reiselivet i Lofoten og Vesterålen økte med 50 prosent fra 2013 til 2017. I Flakstad og Moskenes sank innbyggertallet med 75.