Bedre norske bølgevarsler

Varsle Stormflo: Slik så det ut inn mot torget i Kabelvåg i november 2011 da stormfloa «Berit» raste som verst. Foto: Jan Ivar Rødli

Varsle Stormflo: Slik så det ut inn mot torget i Kabelvåg i november 2011 da stormfloa «Berit» raste som verst. Foto: Jan Ivar Rødli

Artikkelen er over 5 år gammel

EU-kommisjonen og Kystverket samarbeider nå om å gi den europeiske kysten stadig bedre bølgevarsler.

DEL

For nå skal bølgevarsler på flere steder langs norskekysten bli enda bedre, blant annet i Vestfjorden.
Det nye varslingsregimet gjelder for farleder og utsatte områder langs store deler av kysten, også i Lofoten.
Varslene gjør det lettere å ferdes trygt på havet, og er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service.
De nye kystområdene inkluderer Rolvsøy, Vestfjorden, Folda og Trondheimsleia.
Den 12. januar i år ble starten på prosjektet, som EU CISE da markerte i Roma i Italia.
CISE (Common Information Sharing Environment) er et prosjekt finansiert av European Comission (EU-kommisjonen).
Målet for EU CISE er å bidra til økt deling av informasjon relatert til maritime områder. På den måten ønsker man å oppnå en mer kostnadseffektiv overvåking av de europeiske havområder.
Økt samarbeid og deling av data vil bidra til å kunne takle mer effektivt nær samtids hendelser på sjø slik som ulykker, forurensnings hendelser, kriminalitet eller sikkerhetstrusler.
14 medlemsland i EU, samt Norge, representert ved 37 sivile og militære myndigheter, organisasjoner og etater, deltar.
BarentsWatch deltar i prosjektet på vegne av det norske Kystverket.
 

Nettsted

Og du finner bølgevarslene på dette nettstedet: bolgevarsel for farleder, som hele tiden skal ha oppdatert informasjon om hva man kan forvente av bølgehøyde og stormflo i kystnære områder.
BarentsWatch er nasjonalt kontaktpunkt for EU-samarbeidet.
Gjennom et system med semantisk interoperabilitet er målet for EU CISE å bidra til økt deling av informasjon relatert til maritime områder. På den måten ønsker man å oppnå en mer kostnadseffektiv overvåking av de europeiske havområder. Økt samarbeid og deling av data vil bidra til å kunne takle mer effektivt nær sanntids hendelser på sjø, slik som ulykker, forurensning, hendelser, kriminalitet eller sikkerhetstrusler.
BarentsWatch deltar i ni av prosjektets ti arbeidspakker, og dette varer til sommeren 2017.

Artikkeltags