– Flere opplevde det som utrygt å gå på skolen

Partiet Rødt stiller i fylkestinget neste uke spørsmål ved vurderingene i etterkant av truslene mot videregående skoler om skoleskyting.