Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører optimistisk foran pengevedtak om kulinarisk senter

Artikkelen er over 2 år gammel

Tirsdag avgjør Fylkesrådet om det skal bevilge 375.000 kroner til kulinarisk senter i Lofoten.

I fjor høst lanserte fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), ideen om å etablere et senter for å fremme Lofoten som matregion. Bakgrunnen er at færre søker seg til restaurant- og matfag ved Vest-Lofoten videregående skole, og behovet for ekstra tiltak for å sikre nok kompetanse innenfor matfagene i framtiden. Tirsdagens bevilgning på 375.000 kroner er knyttet til forprosjektet.

Lang tradisjon

«Senteret bør ha ambisjoner om å styrke Lofoten som matdestinasjon og renommé som kunnskaps- og opplæringsmiljø. Lofotens lange og sterke mattradisjoner bør videreforedles, men også innoveres. I et utdanningsperspektiv vil en tydelig forankring i den videregående skolen øke senterets betydning for rekruttering til og innovasjon i restaurant- og matfaget. Elevene inspireres av å jobbe direkte med og for kunder, og senteret vil kunne bli en møteplass som engasjerer elevene. Senteret kan også skape en kobling mellom restaurant- og matfag og naturbruksfag, slik at tverrfaglige perspektiver viktige for næringene kan gi en ny læringskomponent», heter det i anbefalingen fra fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), om å innvilge tilskuddet.

Etablering av kulinarisk senter har en kostnadsramme på 751.620 kroner. Vestvågøy kommune skal bidra med 183.420 kroner, Vest-Lofoten videregående skole med 169.200 kroner, og Destination Lofoten og Lofoten Reiselivsfagskole med 12.000 kroner hver.

Matopplevelser

De fleste forslag fra den enkelte fylkesråd blir som oftest vedtatt i fylkesrådet.

– Jeg er optimist med tanke på at senteret blir etablert, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg.

– Et kulinarisk senter vil bety at Lofoten som matregion styrkes. Gode matopplevelser vil blant annet styrke Lofoten som reisemål fordi det bidrar til å forsterke opplevelsen av regionen. Det blir viktig å knytte senteret til reiselivet, og utdanne gode kokker, for å øke verdiskapingen knyttet til lokal mat, mener Solberg.

Kommentarer til denne saken