Regjeringen annonserte lørdag at de ønsker å utrede muligheten for å bygge tunnel under Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen. Det meldte NTB.

Vågan Høyre er positiv til tunnel. Leder Børge Larsen sier det vil være utrolig viktig for begge regionene.

- Vi ønsker en bedre interntrafikk, og en tunnel vil være en fordel for alle. Det være seg turisme, næring, fisketransport - i det hele tatt, sier han.

Ifølge NRK presenterte statsminister Erna Solberg nyheten da hun lørdag formiddag besøkte Melbu.

Samferdselsdepartementet sier i en pressemelding lørdag, at de i løpet av kort tid vil tilby Nordland fylkeskommune at Statens vegvesen får i oppdrag å starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU).

Larsen viser til at Lofoten og Vesterålen der vil få se hvilke muligheter som åpner seg med en tunnel.

Ordfører Jonny Finstad tror ikke ønsket om en fergefri forbindelse får betydning for sykehuset på Gravdal.

- Jeg er helt trygg på at det ikke er noen sammenheng, sier han.

Finstad er ikke overrasket over regjeringens ønske.

- En fergefri forbindelse har ligget i kortene lenge, sier han.

- Hvilke fordeler ser du for deg for Lofoten?

- Det blir en bedre relasjon til Vesterålen spesielt øst i Lofoten. For oss i vest ser jeg ikke den store endringen. Jeg tror en tunnel vil bety lite eller ingenting for oss, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at de med utredningen ønsker å få fram både gevinster og kostnader ved en eventuell fergefri forbindelse mellom Fiskebøl og Melbu. KVU innebærer en helhetlig vurdering av transportsystemet i Lofoten og Vesterålen, både når det gjelder vei, ferjestruktur og lufthavnstruktur.

- Regjeringen satser kraftig på å bygge ut bedre infrastruktur. Økt fleksibilitet og redusert reisetid skaper bedre bo- og arbeidsregioner, og er viktig for næringsutvikling og samfunnsutvikling. Det er stort næringspotensial i Lofoten og Vesterålen, sier Solvik-Olsen.

KVU til tross, Finstad mener veipakke Lofoten kommer først.

- Sammenhengen med Hålogaland kommer først. Dette er hele Hålogaland enige om, sier han.

Statsministerens lofotbesøk er i gang 

Ingen lovnad fra Erna Solberg om miljøbasen

- Dette er veldig imponerende