Hvor mange er det av disse?

TELLING: Nå skal hettemåkene på Vestvågøy telles. Arten er på rødlista over truede arter.

TELLING: Nå skal hettemåkene på Vestvågøy telles. Arten er på rødlista over truede arter. Foto:

Nå skal hettemåkene i Lofoten registreres.

DEL

Norsk Ornitologisk Forening i Lofoten søker Fylkesmannen om 10.000 kroner til å registrere antall reir på Vestvågøy for den nasjonalt truete fuglearten. NOF ha i flere år jobbet systematisk med å få oversikt over bestandene av truete arter i Lofoten. Blant annet er over år vært tellinger av horndykker, som også er en truet art, og som er spesielt utbredt på Vestvågøy.

- Vestvågøy kommune er kanskje den kommunen som har flest par i hele Norge, opptil syv prosent av Norgesbestanden, sier Martin Eggen på Ramberg, som er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Hettemåken er også en truet art.

- Vi har inntrykk av at det er færre nå enn tidligere, men de flytter en del på seg, så det er ikke lett å ha oversikt. Regelmessige og systematiske tellinger er derfor nødvendig for å si noe sikkert. Det er snakk om flere hundre par i Lofoten. Der det er mange hettemåker er det gjerne mange andre hekkende våtmarksfugler, som ender og vadere. Hettemåkene gir god beskyttelse, og bidrar til å jage vekk predatorer. Noen av de viktigste forekomstene er ved Holdalsvatnet og Storeidvatnet. Tidligere hekket det mange ved det veldig fine våtmarksområdet Borgvatnet ved Lofothallen, men de fleste er borte her, opplyser Eggen.

NOF har i tillegg startet et overvåkningsprosjekt på storspove, som foreningen ser for seg skal gå i mange tiår.

- Denne arten er også truet, ikke bare i Norge, men over hele Europa. Endringer i kulturlandskapet er en viktig årsak, men på grunn av relativt lite intensiv jordbruksdrift i Lofoten, så lenge det varer, har vi fortsatt god bestand flere steder i Lofoten.

Artikkeltags