Gå til sidens hovedinnhold

Fem akuttsenger for psykiatri kan bli borte

Fastlegene advarer:

Artikkelen er over 6 år gammel

Lofotens fem akuttsenger for psykiatripasienter kan bli lagt ned. Fastleger ber om å få beholde dem.

Psykisk-helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset er under utvikling og modernisering. I forbindelse med dette er det i gang en omorganisering av de distriktspsykiatriske sentrene, som kan bli slått sammen. Det ses da på å avvikle samarbeidet med medisinsk sengepost i Lofoten. Med andre ord vurderes det om de fem sengene øremerket psykiatriske pasienter, skal fjernes.


Saken er behandlet av Nordlandssykehusets brukerutvalg, som mener det ikke er forsvarlig å avvikle sengetilbudet før det er etablert et annet og likeverdig døgntilbud. Det overordnede samarbeidsorganet (OSO) mellom kommunene og Nordlandssykehuset skal behandle saken i sitt neste møte, som er i Bodø onsdag 3. desember.


Fastlege i Vågan kommune, Trygve Bjørgås, er en av flere lofotleger som mener sengene må bli stående som et øremerket tilbud.
Det kom fram da legene, fastleger og sykehusleger, sist torsdag møttes til sin høstlige fagdag.
– At vi har disse sengene, gjør at vi har en øremerket seng å legge pasientene i, i stedet for å få dårlig samvittighet for å ta opp en medisinsk seng, sier han.


Overlege ved det psykiatriske ambulante akutteamet ved sykehuset på Gravdal, Britt Arntsen, trekker fram at det er stort behov for disse sengene. Spesielt etter at det tidligere i år ble langt ned flere psykiatrisenger i Bodø. Et sted Lofoten normalt bruker å sende pasienter til.


– I en lang periode hadde vi så mange pasienter på denne sengeposten, at jeg nesten brukte all min tid der. De fleste tilfellene kan behandles poliklinisk (dagbehandling red.anm.), men vi må ha senger å sende noen til, sier hun.


Også statistikken viser at flere behandles poliklinisk. Samtidig uttaler administrerende direktør Paul Martin Strand i Nordlandssykehuset, at en ytterligere nedbygging i sykehusene vil være uforsvarlig.

Kommentarer til denne saken