Frp-statsråden kjørte sammen med lastebilsjåføren fra Leknes til Sundklakkbrua. Under turen med Nils Harry Jakobsen møtte han både nedslitt asfalt og dårlig kurvatur.
– På enkelte strekninger er veien ikke bra. Jeg ser jo at selv om bevilgningene til asfaltering øker, gjenstår mye, oppsummerte Solvik-Olsen.
– Han fikk se flaskehalsene, og strekningene der veidekket er dårlig. Jeg håper turen bidro til å vise hvorfor E 10 bør innkortes og standarden heves, sa Jakobsen.

– Venter på innspill

Solvik-Olsen besøkte mandag Lofoten for å se nærmere på strekningen som Statens vegvesen i håper å få inn i Nasjonal Transportplan 2018–2027. Statsråden startet turen på Å. Med seg hadde blant andre regionveisjef Torbjørn Naimak og Avinor-direktør Dag Falk-Petersen.
– Jeg kan ikke kommentere mulighetene konkret. Men det er veldig nyttig å kjøre strekningen og se dagens strekning, og få informasjon underveis om forslagene til nedkorting. Nå venter vi på faglige innspill fra Statens vegvesen, sa Solvik-Olsen.
I juni sender Statens vegvesen sitt forslag til konseptvalgutredning til Vegdirektoratet. Regionveisjef Torbjørn Naimak viste til potensialet i forslagene: Kjøretiden mellom Leknes og Svolvær kan reduseres til 35 minutter, med å bygge tre tunneler, og legge om veien. Mellom Moskenes og Leknes kan kjøretiden reduseres til 43 minutter, med Bainveien som viktigste innkorting.
– Vi ser i hele landet at kortere reiseavstand gjør en region mer attraktiv. Det vil redusert avstand også bidra til i Lofoten. For meg er det viktig å ha kjørt strekningen det er snakk om når vi får saken på bordet, sa Solvik-Olsen.

– Trenger tunnel

På Fiskebøl ble han møtt av Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg som ikke la skjul på hva han ønsker: Tunnel under Hadselfjorden. Til Lofotposten sa Solvik-Olsen.
– Vi har ikke bestemt oss for å om det blir konseptvalgutredning for tunnelen. Men vi blir stadig utfordret på å se på tunnel Hadselfjorden. Samtidig er nok noen redd for at det skal bli for mange veiprosjekt, og at det kan true gjennomføringen av «deres» veiutbedringer.

– Ventet ulikt syn

Underveis la han inn møter med politikere på Leknes og i Svolvær. Ikke uventet fikk samferdselsministeren ulike meldinger når det gjelder flyplass.
– Vestvågøy ønsker 1199 meter rullebane. Det gir oss fortsatt godt tilbud til Bodø. Med lengre rullebane er det også mulig å ta ned 50-seters fly som kan gå direkte til Oslo, framholdt ordfører Jonny Finstad.
I Svolvær var ønsket om Gimsøy unisont.
– Det snakkes om fly fra Lofoten til Oslo, men vi må også snakke om fly fra Oslo til Lofoten. Det er neppe nok passasjergrunnlag i Lofoten til å fly tre avganger daglig til Oslo. Grunnlaget ligger like mye i trafikken fra sør til Lofoten, sa Hugo Bjørnstad (Ap).
Frp-statsråd fikk høre Dag Falk-Petersen anslå et passasjergrunnlag på c. 220.000 første driftsåret fra en flyplass på Gimsøy, basert på tallene fra flyplassene på Leknes og i Svolvær, samt lekkasjen fra Lofoten til Evenes. Etter to-tre år er potensialet nærmere 400.000, ifølge Avinor-sjefen som opplyste at resultatet av vindmålingene på Gimsøy legges fram på slutten av 2015.
– Jeg fikk høre de ulike syn, og skjønner argumentene til begge sider. Noen mener det er flott å ha kort vei til flyplassen. Men hvor mye reiser de i forhold til trafikken direktefly kan generere? Det er en del forhold som må veies opp mot hverandre.
Fra Vesterålen gikk turen videre langs E 10 til svenskegrensen. Solvik-Olsen kom til Lofoten med ferge fra Bodø til Moskenes. På Leknes ble fergeanløpet tema.
– Vi føler at Statens vegvesen bør utrede mer om anløpet på Leknes kan føre til økt bruk av fergen til godstrafikk enn tilfellet er nå. Denne utredningen bør gjøres, var beskjeden til ministeren fra politikerne fra Høyre og Frp som han møtte.

Les også: Utredning fastslår at det gir ingen effekt å flytte Moskenesferga til Leknes

Les også: Følg hovedalternativene til Veipakke Lofoten

Les også: Næringsliv og organisasjoner i møte om Veipakke Lofoten