Borg bispedømme ligger i Viken fylke, øst og sør for Oslo. Der er Atle Sommerfeldt biskop, og arbeidet med å finne hans etterfølger er i gang. Nå er fem kandidater nominert, blant dem Kristine Sandmæl som i dag er prost i Lofoten.

De andre nominerte er domprost Kari Mangrud Alvsvåg, personal- og lederutviklingssjef Ole Martin Grevstad, prost Kåre Rune Hauge og professor Harald Hegstad.

-Det har vært viktig for oss å sette sammen en bred liste, som avspeiler et mangfoldig bispedømme. Vi vet at alle disse ville kunne bli gode biskoper i Borg, sier leder for Borg bispedømmeråd, Karin-Elin Berg på kirkens hjemmeside.

Rådet fikk 80 ulike navn da de bad om innspill. Nå fortsetter tilsettingsarbeidet med avstemning i ulike råd og instanser før avgjørelsen tas i Kirkerådet i februar.

Kristine Sandmæl er 51 år gammel og bosatt i Henningsvær. Hun er fra Moss, men har bodd 25 år i nord.

- De siste seks årene har jeg gjort tjeneste som prost i Lofoten, dette har gitt meg erfaring på mellomlederens viktige og av og til utfordrende rolle. Jeg mener en biskop bør være en viktig medspiller i synliggjøring av kirken som nærværende samfunnsaktør og bidra til samhandling eller samskaping mellom kirke og samfunn, sier Sandmæl i presentasjonsartikkelen.

Sandmæl har siden 2016 vær leder av Mellomkirkelig råd og ble i fjor gjenvalgt til vervet. Hun var i over 17 år sokneprest i Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman sokn. Sandmæl ble i 2017 nominert som biskop i Nidaros.