Statsadvokaten i Nordland har tatt ut tiltale mot en ung mann fra Lofoten. Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 292 og 291 som omhandler voldtekt. Paragrafen har en strafferamme på fengsel fra 3 inntil 15 år.

I tiltalen mener statsadvokaten at mannen ved bruk av vold tvang en jente til å ha seksuell omgang med han. Hun skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ville dette, og gjort så mye fysisk motstand hun var i stand til.

Statsadvokat Jorild Steindal opplyser i tiltalen at eventuelle sivile krav vil bli framsatt av bistandsadvokaten.

Mannen blir forsvart av advokat Stig Erik Mortensen. Advokat Astrid Lindgaard Olsen er bistandsadvokat.

Saken skal behandles i Lofoten tingrett i januar, og det er satt av to dager til forhandlingene.