NAV Nordland melder at det legemeldte sykefraværet var på 7,0 prosent i første kvartal 2022 i Nordland. Dette er en økning på 6,9 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Til tross for at Nordland har lavest økning av fylkene i landet, har vi fortsatt landets høyeste sykefravær. Påvist covid-19 står for den klart største økningen. Gjenåpningen av samfunnet i midten av første kvartal bidro som forventet til kraftig økning i sykefraværet, sier Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland i en pressemelding.

– Ca. 90 prosent av økningen i tapte dagsverk skyldes påvist covid-19, legger hun til.

I første kvartal 2022 var det fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (34,4 prosent) og psykiske lidelser (21,8 prosent) som representerte den høyeste andelen av det totale sykefraværet. Diagnosen sykdommer i luftveiene hadde en kraftig økning fra 4,0 prosent av det totale sykefraværet i første kvartal 2021 til 14,1 prosent i første kvartal 2022.

Høyest legemeldt sykefravær i første kvartal 2022 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester med 9,4 prosent.

Flakstad er den kommunen i Nordland med høyest legemeldt sykefravær med 10,4 prosent.

Moskenes har 6,4 prosent, Vestvågøy 8,3, Vågan 7,2, Værøy 5,7 og Røst 8,6.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 6,7 prosent, 8,1 prosent, 6,5 prosent og 6,6 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.