Tall fra Nav Nordland viser at ved utgangen av mai var det registrert 1 597 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Tas også de 379 arbeidssøkerne som er i et arbeidsrettet tiltak med blir bruttoledigheten på 1,6 prosent.

– Arbeidsledigheten i Nordland er fortsatt historisk lav på tross av at flere ukrainske flyktninger nå har meldt seg som arbeidssøkere. Det gode arbeidsmarkedet vi opplever nå bør kunne tilsi at disse nye arbeidssøkerne kommer raskt ut i arbeid sier avdelingsdirektør ved NAV Nordland Petter Bugge Richardsen.

Blant ikke-innvandrere har ledigheten fortsatt å gå ned, mens ledigheten blant innvandrere har økt betydelig siste måned.

– Økningen skyldes i hovedsak at den første bølgen av ukrainere som kom etter krigsutbruddet i februar i fjor, nå har avsluttet introduksjonsprogrammet og er klare for arbeidsmarkedet. Innvandrere utgjør nå 41 prosent av de helt ledige i Nordland mens de bare teller 11 prosent av befolkningen i fylket, heter det i pressemeldingen.

I Lofoten var det ved utgangen av mai 262 personer helt uten arbeid. Det er en økning på 27 personer i forhold til samme tid i fjor.

Ledighet Lofoten

Kommune ledige mai 2023 Endring +/- 22/23

Vågan 113 22

Vestvågøy 94 – 4

Flakstad 14 6

Moskenes 10 – 1

Værøy 19 0

Røst 12 4

Prosentvis har Værøy fylkets høyeste ledighet med 5,3 prosent helt ledige arbeidssøkere.