Ved utgangen av mars var 3.722 personer helt uten arbeid i Nordland. Det var 280 flere enn ved utgangen av februar.

– Etter flere måneder med redusert ledighet, øker antall ledige også i Nordland. Virkningene av korona-nedstengningen i Bodø kan umiddelbart leses i ledighetstallene. Her er det nær 100 prosent økning i permitteringene fra forrige måned. Det har gått verst utover unge kvinner. Næringslivet i Bodø er hardt rammet av bråstoppen. Spesielt er det handel, reiseliv og service som merker virkningen av koronatiltakene. Innen disse næringene er det mange unge kvinner sysselsatt. Helt ledige arbeidssøkere i Bodø har økt med 61 prosent siden februar, og er prosentvis klart høyest økning i Nordland. For fylket som helhet er økningen på 8,4 prosent., sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes. i en pressemelding.

Lavere enn i fjor

I mars i fjor var 15 114 nordlendinger registrert som arbeidssøkere hos NAV.

-Til tross for et år med korona med mye permitteringer og kraftig økning i arbeidsledigheten i fylket, er vi nå nede på et mye lavere nivå, og det er grunn til forsiktig optimisme i tiden framover. Selv om enkelte næringer er blitt hardt rammet av pandemien det siste året, er Nordland blant de fylkene som er minst berørt av effektene av korona på landsbasis, viser Indeks Nordland. Grunnlaget for en positiv utvikling på sikt er derfor til stede i fylket, mener Stavnes.

497 ledige i Lofoten

I Lofoten var det ved utgangen av mars 497 personer som var helt uten arbeid. Det var 67 flere enn ved utgangen av februar.

Ledigheten i Lofoten fordeler seg slik.

Kommune ledige mars endring feb./mars

Røst 6 0

Værøy 6 – 7

Moskenes 59 – 4

Flakstad 24 + 16

Vestvågøy 213 + 104

Vågan 189 + 65


. Blant alle kommunene i Nordland er det fortsatt Moskenes som har den høyeste prosentvise andel ledighet i Nordland med 10,9 prosent helt ledige