Det er Kunnskapsbanken i Nord-Norge, drevet av Sparebank1 Nord-Norge, som har utarbeidet oversikten over antall nyetableringen i perioden 2009–2019. Kommunene er rangert etter antall etableringer per 100 innbygger, en liste Moskenes topper med 13,67. I tiårsperioden ble det etablert 139 nye virksomheter i kommunen med 1017 innbyggere.

Det skal understrekes at ikke alle er nystartet aktivitet. I tallene ligger også at spesielt fiskere i perioden har etablert virksomheten sin i et selskap, og dermed blitt nyregistrert. Det samme vil gjelde for øvrige kommuner.

Fiskeri og turisme

Ifølge oversikten fra Kunnskapsbanken utgjør bedrifter i direkte tilknytning til turisme 16 prosent av bedriftsetableringene i Moskenes. Av disse driver 13 overnattingsvirksomhet, og ni reisearrangørvirksomheter. I tillegg kommer bedrifter med indirekte tilknytning til turisme og fiskeri, hvor oppføring, drift og utleie av eiendommer utgjør 26 prosent av bedriftene som er etablerte.

Lofot-kommunene kommer relativt bra ut i rangeringen. Værøy er på femteplass med 11,31 nyetableringer per 100 innbygger (82 etableringer), og Vågan på sjetteplass med 11,15 (1073).

Vestvågøy er nummer 26, med 9,15 (1044), Flakstad 49 med 8,20 (105) og Røst 55 med 8,02 (40). Listen inneholder 81 kommuner.

Må skape egen arbeidsplass

– At Moskenes topper skyldes nok at mange av oss som vil bo her må skape vår egen arbeidsplass. Her er et begrenset arbeidsmarked, sier Agata Gasior.

Hun har etablert Lofoten Planet, et tilbud for turister og andre som vil dyrke friluftsliv i Vest-Lofoten. Gasior er også medeier i Eliassen Rorbuer Drift AS på Hamnøy, og var i flere år daglig leder. Nå er hun involvert i det strategiske arbeidet med å utvikle rorbuanlegget.

– Antall nyetableringer handler selvsagt om veksten i reiselivet. Turisme er veldig viktig for Moskenes. Veksten har ført til at flere fra inn- og utland flytter hit, og tar med seg kompetansen som de bruker her. Moskenes med sin natur er et trekkplaster.

Gasior er selv fra Polen, men har bodd i over 20 år i Norge. Ca. 20 prosent er befolkningen i Moskenes er innvandrere, hovedsakelig fra Polen.

– Mange har etablert sin egen arbeidsplass. At Moskenes er flerkulturelt har også noe å si for utviklingen i næringslivet.

Gründerånd

I forbindelse med presentasjonen av rapporten i februar, uttalte kommunedirektør i Moskenes, Steinar Sæterdal, til Kunnskapsbanken:

– Vi har et næringsfond og kan gi støtte gjennom dette, men den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er svært krevende, sa han og la til:

– Dette er et veldig attraktivt område for fiskeri og reiseliv, og jeg opplever også at det er mye gründertankegang både i næringslivet og blant innbyggerne generelt.

Kunnskapsbankens undersøkelse viser at gründeraktiviteten i nord er lavere enn i de øvrige fylkene i landet. Målt i antall bedriftsetableringer i 2019 ligger Nordland fylke nederst på landsoversikten med 2215 nye bedrifter siden 2009, 0,915 pr. 100 innbyggere.

Kunnskapsbanken har også tatt med antall konkurser per 100 innbyggere i tiårsperioden. Moskenes har flest med 1,08 (11 konkurser), Flakstad 1,02 (13), Vågan 0,99 (95), Værøy 0,97 (7), Vestvågøy 0,81 (92) og Røst 0,80 (4).