Gå til sidens hovedinnhold

Lofotkommunene får uttale seg om fartsgrenser på sjøen

Samferdselsdepartementet har sendt ut et forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs på høring, der kommunene får si sitt.

Også små og store rederier, samt interesseorganisasjonene innenfor fiskeri kan få ytre seg, noe som må skje innen 25. november.

I høringsnotatet fremkommer det at en ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Den nye loven innebærer at departementet kan gi forskrifter om fart for alle fartøy i hele farvannet, mens kommunene kan gi forskrifter om fart for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Ei arbeidsgruppe har nå foreslått tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

  1. En generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser
  2. En generell fartsgrense som vil gjelde for førere av fritidsfartøy
  3. Lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder

Forslaget til forskrift gjelder de to første punktene. I tillegg til de ulike formene for statlig fartsregulering på sjøen, kan kommunene fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Kommentarer til denne saken