I et brev til Vestvågøy kommune tilbyr Lofotkraft Bredbånd AS fiber til samtlige husstander på Vik, Haukland og Uttakleiv. Forutsetningen er at kommunen innvilger et tilskudd på 500.000 til prosjektet som har en totalkostnad på 900.000

– I forbindelse med utbygging til et annet prosjekt i området kan vi nå tilby fiber til samtlige husstander på Vik, Haukland og Uttakleiv. Luftfiber henges inn til kunder der det er ønskelig. Alternativt leveres rør som kan graves ned og benyttes som tilførsel fra stolpe. Det er prosjektert inn graving av kabel på Uttakleiv og henging på høyspentmaster, lavspentstolper og telestolper på Haukland og Vik. Rør gjennom tunnel kjøpes av Statens vegvesen og er medtatt. Lokalbefolkningen i nevnte områder stiller med gravemaskin og utfører graving for lav sats for utbygger, heter det i søknaden om tilskudd fra Lofotkraft Bredbånd AS.

– Dersom positivt svar på søknaden om 500.000 i tilskudd kan vi starte arbeidet med prosjektering og bygging av linjen umiddelbart. Lofotkraft Bredbånd AS vil ikke bygge ut områdene dersom søkt tilskudd inn innvilges, heter det avslutningsvis i søknaden.