Winther viser til at det i Regjeringserklæringen fra Granavolden heter at Regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Olje- og energidepartementet har bedt NVE legge frem alternative muligheter for mer lik nettleie innen 4. november i år.

I den anledning ber nå rundt 60 nettselskaper over hele landet inklusive Lofotkraft om et resultat som gir en rettferdig nettleie med en reell utjevning av nettleien for landets nettkunder. Dette oppropet har vært organisert av Distriktsenergi.

Mer likhet

Winther sier i en kommentar til oppropet at forslaget fra Energi Norge til utjevning innebærer ingen reell utjevning. Det bes derfor om at det gjennomføres en reell utjevning av nettleien, der forskjellen i nettleien mellom de dyre og mindre dyre områdene i Norge nærmer seg hverandre i betydelig grad.

Den samlede inntektsramme for landets nettselskaper eksklusive transmisjonsnettet er på ca. 18 milliarder kroner. Energi Norges forslag til utjevning, der det foreslås å flytte på mellom 20 til 90 millioner kroner er således for ingen ting å regne, påpeker adm.dir. Arnt M. Winther i Lofotkraft.

Opprop

I oppropet peker selskapene konkret på at det trengs en reell utjevning som tar hensyn til at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele nettregningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette», heter det blant annet i oppropet.

Nord-Norge

Her nord er Ballangen Energi AS, Nordsalten Kraft AS, Trollfjord AS, Lofotkraft AS, Luostejok Kraftlag SA, Hålogaland Kraft AS, Repvåg Kraft AS, Andøy Energi AS, Alta Kraftlag AS, Bindal Kraftlag AS, Meløy Energi AS og Hammerfest Energi med i oppropet.

Arbeidet med ny høyspentlinje er i rute

Ladestasjoner for elbil vil kreve millioninvesteringer i strømnettet

Nye hurtigruteskip vil kreve anlegg for landstrøm til millioner

Nye rutiner i vår for kontakt med din kraftleverandør