Lofotkraft: – Uendret nettleie fra 2018

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I et møte fredag 14. desember vedtok Konsernstyret i Lofotkraft investeringsplanene for konsernet for 2019. Investeringsplanene er en videreføring av vedtatte strategier og planer, og en videreføring av allerede oppstartede prosjekter. Totalt er det vedtatt investeringer for konsernet for i underkant av 290 millioner kroner.

– Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten, skriver Lofotkraft i ei pressemelding.

I løpet av 2019 vil Lofotkraft blant annet videreføre arbeidet med bygging av ny regionalnettlinje mellom Kleppstad og Kvitfossen, samt bygge ny trafostasjon i Lofoten.

– På tross av høye investeringer og at sentralnettstariffen øker med 1 øre/kWh (avgift til Statnett for å være tilknyttet sentralnettet), holder Lofotkraft AS nettleien uendret fra 2018, heter det videre i pressemeldingen.

Artikkeltags