Utbygging av strømnettet: - Lofotens befolkning må ta regninga for to av Norges mest produktive kommuner

Lofotkraft håper at Nordlandsbenken på Stortinget vil bidra til at en ut jevning av nettleien vil gagne lofotingene.