Tingretten skal ta stilling til hvem som har krav på erstatning i forbindelse med ny kraftlinje

Denne uken skal Lofoten tingrett ta stilling til eksprpriasjonserstatning i forbindelse med bygginga av ny kraftlinje.