Utsatt frist for bytte av strømmåler

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lofotkraft sendte i juli ut brev til de kundene som ikke har svart på henvendelser fra bookingkontoret deres, og som derfor enda ikke har fått på plass den nye strømmåleren.

I brevet varsler Lofotkraft at kunden vil få en faktura for målerbyttet på 2275 kroner dersom vedkommende ikke får byttet måler innen 31. august.

Lofotkraft kan nå fortelle at de har fått utsatt frist, og at montasjeleverandøre vil fortsette å bytte målere i Lofoten ut oktober. Per nå gjenstår det noen hundremålerbytter.

I ei pressemelding skriver NVE at strømkunder som har fritak for automatisk avlesing av strømmåleren, selv kan måtte dekke den ekstra kostnaden det medfører å lese av måleren manuelt.

– Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesningsgebyr må kostnaden for manuell avlesning dekkes av også de øvrige strømkundene, sier NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Selv om nesten hele målerparken byttes ut, vil det fremdeles være noen tusen målepunkt som av ulike årsaker ikke vil få installert målere med automatisk innsending av måleverdier. Disse målerne må derfor avleses manuelt, noe som medfører at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene.

Det er nettselskapene som blir pålagt å kontrollavlese alle målere uten kommunikasjonsenhet en gang i året. NVE tillater at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning.

Artikkeltags