Kommunene ga tommelen opp, og dermed lå det til rette for at den ekstraordinære generalforsamlinga i Lofotkraft Holding AS i dag kunne vedta emisjonen som gjør det mulig for KLP å gå inn som eier av 15 % av aksjene i selskapet.

Kommunene eier de resterende 85 prosentene av aksjene.

KLP står for Kommunal Landspensjonskasse og er et selskap innen pensjon, finans og forsikring.

–Myndighetene har sendt klare signaler om at det i framtiden ønskes større enheter i vår bransje. Større enheter vil gi bedre rammevilkår. Lofotkraft ønsker å ta en offensiv posisjon. KLP vil bidra til å styrke kjernevirksomheten vår, som er nettvirksomheten, og i KLP har vi fått en partner som styrker oss for den framtiden som vi vet kommer, sier Arnt M. Winther som er administrerende direktør og konsernsjef i Lofotkraft AS i ei pressemelding.

Han legger til at aksjekapitalforhøyelsen gir selskapet økonomiske muskler som er nødvendige for å ruste seg for framtida.

–Lofotkraft har siden 2006 investert over 1 milliard i nytt strømnett. Vi tror ikke vi hadde vært i posisjon til å få med en så solid og langsiktig finansiell partner som KLP uten de betydelige investeringene vi har gjort, sier Winther i pressemeldinga.

Eierkommunene har ikke tatt ut utbytte fra Lofotkraft AS (nettselskapet) siden 2006. All kapital er ifølge selskapet blitt brukt til investeringer i og drift av strømnettet.

- Med ny kapital inn i Lofotkraft AS, kan morselskapet Lofotkraft Holding AS omdisponere noen av sine midler. Derfor vedtok også den ekstraordinære generalforsamlingen i Lofotkraft Holding AS at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 18 millioner til eierkommunene, fordelt etter eierandel. Dette utbyttet kommer fra overskudd i andre deler av konsernet, og ikke fra nettselskapet Lofotkraft AS. Utbetalingen av dette utbyttet vil heller ikke påvirke nettleien, sier Winther.

Les også: Ga sitt ja til flere eiere i Lofotkraft

Les også: Konsernstyret foreslår ny medeier i Lofotkraft AS