Det framkommer av en pressemelding fredag.

– Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS fikk i fjor ja fra eierne til å arbeide videre med å finne en finansiell investor til Lofotkraft AS, nettselskapet, som eier og drifter strømnettet i Lofoten, heter det fra selskapet.

Lofotkraft Holding AS eies av de seks lofotkommunene.

På et eiermøte fredag anbefalte konsernstyret kommunene å si ja til en aksjekapitalforhøyelse i Lofotkraft AS slik at KLP kan komme inn med en eierpost på 15 prosent ved siden av Lofotkraft Holding med 85 prosent.

– Dette vil styrke Lofotkraft AS sin posisjon, samtidig som vi ivaretar og utvikler våre eieres verdier. All kapital vi nå disponerer bruker vi til å fornye strømnettet. Denne emisjonen gir oss kapital som stiller oss godt rustet for framtiden, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft-konsernet og administrerende direktør i Lofotkraft AS i meldinga.

Han viser til at en investor som KLP styrker kjernevirksomheten.

Det framkommer også at ny kapital gjør at morselskapet Lofotkraft Holding AS omdisponerer noen midler. Det gjør at det også foreslås et ekstra-ordinært utbytte til eierkommunene i Lofoten på 18 milioner når aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt.

– Dette utbyttet kommer fra overskudd i andre deler av konsernet, og ikke fra nettselskapet Lofotkraft AS. Utbytte vil heller ikke påvirke nettleien, sier Winther.

Flere potensielle investorer har vært vurdert det siste året.

– Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Lofoten, trygge hverdagen og investere i framtiden for befolkningen og næringslivet i Lofoten. Partnerskapet med KLP kommer til å bidra sterkt til nettopp det, sier Winther.

Et endelig vedtak i saken fattes på ekstraordinær generalforsmaling i Lofotkraft Holding AS.