Arbeidet med å bygge ny høyspentlinje, som innebærer stolpereising og sprenging, foregår nå mellom Svolvær og Kabelvåg, i området ved Prestvannet, Presthøgda, Åviksmyra, Gamleveien og Rødlimyra. Varslingsskriv er lagt i postkassene til bolighus i nærheten av ledningstraseen.

Plakater og sirener

Det er i tillegg hengt opp plakater med varsling i området ved parkeringsplassen ved Våganveien/Åviksmyra.

Nå har entreprenøren fått en utfordring. Det gjelder turgåere med musikk i ørene som ikke hører varselsirenen.

Entreprenøren og Lofotkraft oppfordrer nå turgåere å ta ut øreproppene ved ferdsel i Svolværmarka. Slik at de ikke risikerer å ikke høre varsel om sprenging.

– I forbindelse med byggingen av den nye kraftledningen mellom Svolvær og Kabelvåg, vil det foregå arbeid som medfører en del støy. Det vil også̊ være behov for en del sprenging, forteller Harald Varvik Johnsen, prosjektleder i Lofotkraft.

Nå foregår arbeidet i en trasé som er et mye brukt tur- og trimområde, og nå er det å anse som anleggsområde. Enkelte steder er det nødvendig å sprenge ned i fjell eller stein slik at de nye mastene skal kunne stå i 50 år. Det varsles med sirene ett minutt før hver salve.

­­–Det har vist seg at det er vanskelig å varsle sprengningsarbeid fordi ganske mange av dem som ferdes i området har musikk i ørene. Og med musikk i ørene hører de dessverre verken varsling fra sprengningssirena eller tilrop, forteller Karl Petter Nordbøe, hos Kraftmontasje AS i en pressemelding.

–Vi har hatt episoder der våre folk har måttet løpe mot turgåere og vifte med armene for i hele tatt å oppnå kontakt, forteller Nordbøe i Kraftmontasje AS.

Fram til august

I perioder vil det bli sprenging på flere steder samtidig. Arbeidet vil holde på gjennom hele sommeren fram til ut i august.

Senere i sommer/høst vil det også pågå sprengingsarbeid i området Kongsmarka, Kongstinden, Alpinbakken og langs Svolværvatnet mot Sætra/Vasskråa.

– Vårt oppdrag er å gi folk og næringslivet i Lofoten stabil tilgang på strøm. Utbygging av strømnettet i Lofoten må fornyes i tråd med dagens krav og standarder. Det betyr høyere og kraftigere master, sier Johnsen i Lofotkraft.