Gang- og sykkelstien i Tjeldbergvika asfalteres nå

Den nye høyspentkabelen fra Osan trafostasjon er nå ferdig nedgravd gjennom Tjeldbergvika.