Lofotkraft vil ha mer likt nivå på nettleien i landet

Å la prisene på nettleie for strøm til kundene bli mer lik over hele landet er noe Lofotkraft og mange andre nettselskaper i distriktene selv ønsker. Og i tillegg kreves det nå at staten bidrar til rimeligere nettleie ved å redusere sin høye forbruksavgift på nettleie.