«Lofotkraft er klar på at det grønne skiftet vil koste både i penger og endring av adferd, men alternativet, å ikke tilpasse oss en reduksjon i bruk av fossilt brennstoff i produksjon av energi, vil koste mye mer både i kapital og lidelser for jordens befolkning» uttalte klimapanelet sin konsul til Lofoten, Arnt M. Winther, som også er direktør i Lofotkraft. Winther har selv besluttet å ta på seg rollen med å endre befolkningens adferd gjennom hans eget prosjekt «de grønne øyene».
Jeg kan ikke finne en slik bestilling om å endre innbyggernes adferd fra de som faktisk eier selskapet.

Kraftselskapene fjernet kjøkkenwattmeterne på slutten av 70 tallet da nettet skulle være godt nok utbygd til å takle toppene. I 2018 kommer så AMS målerne som skal «gjøre det lettere for oss» som er standardargumentet for innsalg av all ny overvåkning. Og i 2021 er den nye hovedlinja gjennom Lofoten ferdig bygget. Men gjennom ny nettleietariff skal vi måtte fordele forbruket utover døgnet for å ikke overbelaste nettet som skulle være bygget for fremtiden??
Og selvsagt valgte Lofotkraft å lage ny tariff slik at de fikk med seg det meste av døgnforbruket på den dyreste tariffen, forbruk de på individnivå kan kontrollere med de moderne kjøkkenwattmeterne (AMS). Dette handler heller ikke om hva de sa det handlet om.

Heller ikke det faktum at nettselskapene selv bestemte tariffene er kommunisert ut. Man ordlegger seg slik at man tror nettselskapet ikke hadde noe valg. Eller som NVE skriver: «Regelverket åpner for flere måter å bestemme fastleddet på, så lenge det er differensiert etter kundens etterspørsel etter effekt. Nettselskapene må også selv vurdere hvordan energileddet skal variere i tid, avhengig av belastningen i strømnettet. Dette kan variere noe fra nettselskap til nettselskap.» Burde ikke eierne på banen når ny tariff skal lages for innbyggerene?

Om ny tariff uttalte daglig leder i Elmea (Lofotkrafts nettselskap) følgende i fjor sommer: «Kundene får større mulighet til å påvirke sin nettleie. Jevner du ut strømforbruket ditt gjennom døgnet kan det bli bedre for din privatøkonomi». I samme sak som ligger på Elmea sin hjemmeside, sa Elmeas direktør Martinussen videre ; «Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø».

Hva som faktisk står i kø her er en rekke logiske brister. For å bruke Nettsjefens logikk, skal vi fordele forbruket utover døgnet. Og for å overføre det til vegene ved bruk av Martinussens analogi, så skal vi fordele trafikken på vegene utover døgnet for å unngå kø.

Hva Lofotkraft/Elmea åpenbart ikke ønsker å ta inn over seg er at kundene, som faktisk også er eierne, har hverdager som inneholder mange faste rutiner og forpliktelser. Folk jobber, barn går i barnehage og på skole, folk har behov for å dusje og vaske klær, normalt må man lage og spise middag etter jobb osv. Rutinene i en travel hverdag lar seg ikke rokke ved dersom man verdsetter en trygg bruk av elektrisitet. Jeg tok utgangspunkt i min families hverdag og så til Elmeas råd om hvordan jeg kunne unngå effektleddet på min nettleie. Det eneste vi satt igjen med av tiltak, var at jeg kunne lade elbilen på natten. Men så slo det meg; jeg har ikke elbil...

Så i praksis lar dette seg vanskelig løse for en gjennomsnittlig familie hvor begge er i jobb og barna er på skole/barnehage. Og jeg forutsetter at heller ikke kreative Pål Marthinussen kjører på jobb klokken 4 på natten for å unngå trafikken når folk flest skal på jobb. Maten lages til middag, oppvaskmaskinen må kjøres, ungenes våte/skitne klær etter skole og barnehage må vaskes og tørkes, og folk dusjer fortrinnsvis i løpet av tidspunktet Lofotkraft har bestemt at nettleien skal være dyrest.
Ingen anbefaler å kjøre elektriske apparater på natten, så hva skal vi gjøre? Det logiske ville være å stanse videre elektrifisering og anbefale bensin/dieselbiler, men dette er uaktuelt tydeligvis.
Logikk og grønt skifte er som materie og antimaterie.

Lofotkraft/Winther kom om kjent opp med ideen med prosjektet «De grønne øyene» og jobber iherdig med å hjelpe oss til å endre vår adferd gjennom sitt datterselskap Lofotkraft Nye Muligheter.
Bort med konkurranse fra parafin, bensin og diesel, inn med monopolistens varer.

Ordførerne og de fleste politikerne i regionen beundret stoffet i Lofotkrafts grønne vev, og man ble så begeistret for keiserens nye klær at man valgte å overta både vev og ansette egne vevere, etter hvert en rekke av dem.

Ved kommunestyret i Vestvågøy sin behandling av det såkalte veikartet til Winthers grønne øyer spurte undertegnede tidligere ordfører, Remi Solberg, om veikartet var å anse som en blankofullmakt til hva som helst? Da fikk jeg til svar at det var det naturligvis ikke, enkelttiltak måtte selvfølgelig vedtas av kommunestyret.

Nå ser vi at organisasjonen som lever sitt eget liv har hatt en voldsom vekst, og de flyr* rundt og sanker støtte for vevens innhold, under påstanden av å representere et samlet Lofoten. (*Utslipp fra viktige mennesker som skal berge oss fra oss selv inngår sannsynligvis ikke i CO2 regnskap)
Et Lofoten som aldri har fått stemme ja eller nei til prosjektet, men hvor kun et fåtall har besvart en tendensiøs spørreundersøkelse legges til grunn for innføring av teologien. Et Lofoten som aldri har blitt fortalt hva prosjektet skulle inneholde, eller hvilke konsekvenser dette ville få for innbyggerne.

Lofotkraft, som så det økonomiske potensialet i en økt elektrifisering under påskudd av å gjøre grønne øyer grønne, har hele veien forsikret oss gjennom sin egenproduserte avis «Lofotkrafta» at det var strøm nok, og kapasitet nok. Her var det bare å gi full gass og gi Lofotkraft kontroll over all energibruk. BORT MED KONKURRENTENE!!
At direktøren i Lofotkraft forsikret oss om at vi ikke kom til å få kraftpriser som på Østlandet kort tid før kraftprisen gikk gjennom taket skal vi heller ikke tenke så mye på.
Stol på oss, vi gjør dette for dere. Ikke still klimafornektende spørsmål!

Etter at vi hadde gått langt, og lengre enn langt, på vei mot det mytologiske grønne nirvana, dro plutselig Lofotkraft en oppsiktsvekkende opplysning opp av hatten.
Glem alt vi tidligere har sagt om nok kapasitet i nettet, vi kan ikke tilby mer effekt eller innvilge nye prosjekter. Og forresten, noen andre må fikse dette.

De grønne øyene møter Statnetts leder med sin politisk korrekte Agenda 2030 pin i jakkeslaget. Hvorpå de grønne øyene uttaler på sin FB side: «Det er gjennom aktiv samhandling og løsningsorientert dialog at vi kan skape gode og langsiktige løsninger for regionen. Sammen og i samspill med Statnett kan vi sikre fremtidens kraftforsyningskapasitet og skape muligheter for satsing i det grønne skiftet». Hvem er disse «vi» som skal gjøre dette «sammen»?

Rosinen i pølsa kommer vi til nå; for nå argumenteres det for at vi må produsere mer kraft i regionen!!
Og du vet hva det innebærer. Lofotposten siterer Løvås i Statnett på følgende: «Nesten alle vil ha strøm, men ingen vil lage den». Det er en sannhet med store modifikasjoner. Elektrifiseringen som foregår har blitt tvunget på oss av myndighetene, blant annet ved at de har gjort annen oppvarming av bygninger forbudt. Konsernsjefen i Lofotkraft er utålmodig, og uttaler i nevnte møte «Ei utreding er vel og bra, men det hjelper ingenting om det ikke er vilje til å starte produksjon».
Du skjønner hva som kommer nå ikke sant? Rasering av vår fantastiske natur med ulønnsomme prosjekter som gir lite kraft, og mangler balansekraft i bunnen.
Og alt dette for å grønnvaske regionen for reiselivet. Og nå ber kommunestyret i Vågan om utredning av solkraft (nord for polarsirkelen), havvind og tradisjonelle fuglekverner.
Best å ikke tenke på at havvindselskapet Siemens Gamesa hadde et driftsunderskudd siste kvartal 2022 på 760 millioner Euro heller.

Og vi? Hva sitter vi igjen med? Vi sitter igjen med dyrere nettleie, stress knyttet til strømforbruket, og folkevalgte og andre som jobber for å gjøre hverdagen dyrere og vanskeligere for oss, og vil utrede ulønnsom kraftproduksjon som gjør strømmen dyrere, og raserer naturen.
By the way, fra 1.april stiger nettleien med 6.5 øre pr kWt.

NorgesDemokratene i Vestvågøy mener nå at nok er nok. Prosjektet med grønne øyer har fullstendig manglet tanke for hvordan prosjektet ville påvirke innbyggerne i regionen. Å fly inn folk fra andre siden av kloden for å kjøre de rundt i en batteribuss i Lofoten berger ikke verden, ikke litt engang. Og øker kun utslippene som i utgangspunktet skulle kuttes i prosjektet. Dette er noe de fleste innbyggerne over 10 år skjønner. Uansett hvor lenge dere argumenterer for det, 2+2 blir ikke 5.

Tiden er moden for å ta en politisk diskusjon om hva man ønsker med Lofotkraft, og dra ut kontakten for Lofotkrafts grønne øyer.