For fjerde gang ligger 300 000 kroner klare til å fordeles på gode aktiviteter og tiltak for barn og unge i øyriket.

Pengestøtten inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Sammen med Sparebankstiftelsen DNB deles det ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Spennet i hvilket tema det kan søkes innenfor er stort – her er det egentlig bare fantasien som setter grenser. Det kan dreie seg om idrett og lek, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv eller kunst og kultur.

– Vær konkret i søknaden, da er det enklere å gjøre konkrete tildelinger, sier sjefredaktør og administrerende redaktør i Lofotposten, Jan Eivind Fredly.

I fjor fikk disse prosjektene støtte:

Annet du må vite før du søker:

  • Det er også et krav at tilbudet skal kunne glede mange og at det er åpent for alle.
  • Tiltaket skal treffe målgruppen mellom 0–25 år. Det kan selvfølgelig treffe folk i alle aldre i tillegg.

  • For å kunne søke, må søker være registrert i Enhetsregisteret.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter eller prosjekter eller helt nye tiltak.
  • Det gis ikke støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, næringslivet eller rene religiøse eller politiske tiltak.
  • Søknadsfrist: 1. mars

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene under før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke formelle krav vi stiller til søknaden. Du finner all info du trenger for å søke på denne nettsiden.

10 tips til en god søknad

1. Start med søknaden i god tid

Besøk søknadsportalen tidlig for å se hva du skal svare på i skjemaet. Det er fullt mulig å starte på søknaden i dag. Alt lagres underveis og du redigerer så mange ganger du vil.

2. Gjør hjemmeleksa di
Du finner mye informasjon på disse sidene. Bruk tid på å sette deg inn i det som står her. Vi svarer gjerne på spørsmål om prosjektet ditt på telefon eller e-post i tillegg.

3. Involver målgruppa
Vi støtter i hovedsak tiltak for barn og unge inntil 25 år. Søknaden blir bedre hvis de i målgruppa er initiativtakere til prosjektet, eller i hvert fall er involvert i utforming av det.

4. Fortell oss hvem dere er
Vi ønsker å støtte de prosjektene som virkelig gjør en forskjell for andre. Fortell oss hvem dere er, hvilken posisjon dere har i nærmiljøet, hvem dere er til for og hva dere ønsker å få til.

5. Kom raskt til poenget
Forsøk å beskrive hele prosjektet med maks tre ord allerede i tittelen. Et godt eksempel er «Skolebarn i biegården». Vær konkret når du videre beskriver tiltaket. Skriv det viktigste først – ikke gjem det til avslutningen.

6. Vis at det er behov for tiltaket
Fortell oss hvorfor tiltaket er viktig å sette i gang i ditt lokalmiljø. Vis oss hvor stort behovet er, hvor mange som vil få glede av det og hvem som sier de vil bruke det. Sjekk også om det er andre som vil det samme – da kan dere samarbeide.

7. Vit hva det koster og hvem som skal betale
Vi må vite hva tiltaket koster og hvem som skal være med å betale for det. Søker du støtte andre steder også slik at det er flere som kan være med på finansieringen? Kvalifiserer dere kanskje til spillemidler, eller har dere egne midler å bruke?

8. Lag en god plan for gjennomføring
Vi må vite hvordan dere vil gjennomføre prosjektet. Lag en punktvis plan for hva dere skal gjøre og når det skal skje. Vi ønsker også å vite litt om hva som skjer når dere er ferdige – hvordan det skal drives videre eller hvordan det skal vedlikeholdes.

9. Gi oss gode argumenter
Vi bidrar til mange gode tiltak, men kan ikke støtte alle som søker. Fortell oss derfor hvorfor akkurat dette tiltaket bør få støtte.

10. Bruk bilder som beskriver tiltaket
Ofte kan et bilde si mer om et prosjekt enn tusen ord. Legg gjerne ved gode bilder som illustrerer prosjektet, for å hjelpe oss å forstå det enda bedre.