I år som i fjor deler Amedias aviser ut penger til lokale formål. Årets pott hos Lofotposten er på hele 300.000 kroner, og tildelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Fristen for å søke løper ut på mandag, så om ditt lag eller forening har prosjekter som passer til utlysningen, kan det lønne seg å søke.

– Pengene går til tiltak som er til beste for innbyggerne, men med et spesielt henblikk på dem som er under 25 år. Feltet vi inviterer til å søke er veldig bredt, sier konstituert sjefredaktør Ingvil Valberg og ramser opp kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv og idrett og lek.

Det er noen kriterier som tiltakene som får støtte må oppfylle:

 • tiltaket må ha verdi over tid
 • det må være åpent og tilgjengelig, og til glede for mange i lokalmiljøet
 • det skal treffe aldersgruppen under 25 år (tiltaket kan i tillegg også treffe flere aldersgrupper enn dette)
 • det skal skape aktivitet
 • det skal være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje (i søknaden spør vi etter antall frivilligtimer)

– Vær oppmerksom på at det er noen tiltak som faller utenfor kriterier. Det gjelder støtte til privatpersoner, næringsvirksomhet eller kommersiell virksomhet. Pengene skal heller ikke gå til tiltak som er offentlige kjerneoppgaver eller ordinær drift av lag eller forening. Heller ikke religiøse eller partipolitiske prosjekter får støtte fra denne potten, understreker Valberg.

Hun gleder seg sammen med juryen til å gjøre seg kjent med søknadene etter at fristen er gått ut over helga. Hvilke prosjekter som plukkes ut i år, blir kjent i starten av juni måned.

– Vi er forberedt på at det blir vanskelige avveininger, men det er uansett en glede å ha muligheten til å støtte lokalsamfunnet vårt med et såpass romslig beløp, sier Valberg som skal lede tildelingskomiteens arbeid.

Cesilie Andreassen og Geir Kristian Johansen eksterne medlemmer i juryen, mens Christine Johansen Husjord og Kai Nikolaisen stiller for Lofotposten.

Disse fikk støtte i fjor:

 • Skileikanlegg i Hagskaret, Leknes Skiklubb: 50.000 kroner
 • Skileikanlegg og glede – Aktiv Kabelvåg, KS Ski Lofoten: 50.000 kroner
 • Utebiblioteker i Lofoten, Friluftsrådet: 20.000 kroner
 • LEK Surfeskole, Lofoten ekstremsportklubb: 20.000 kroner
 • Skatepark Kabelvåg Oppvekstsenter, Vågal Brettklubb: 20.000 kroner
 • Ongan på Sørvågen, Reine og Å, Foreldregruppa Sørvågen Barnehage: 15.000 kroner
 • Renatebua, Nordbygda Grendelag: 15.000 kroner
 • Kabelvåg Skolekorps: 10.000 kroner
 • Støtte nye uniformer, Stamsund Hornmusikk: 10.000 kroner
 • Nye uniformer og støvletter, Svolvær Skole Musikkorps (drill): 10.000 kroner
 • Skrova Skole- og Ungdomskorps: 10.000 kroner
 • Støtte til musikkinstrumenter, Gimsøy Skole- og Ungdomskorps: 10.000 kroner
 • Støtte til HC-laget i Vågan, Kabelvåg Idrettslag: 5000 kroner
 • Ballstad UIL E-sport, Ballstad Ungdoms- og Idrettslag: 5000 kroner