Gå til sidens hovedinnhold

Lofotposten og bassengsaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lofotposten har tydeligvis satt seg fore å stoppe bygging av basseng i Kabelvåg. I metaforiske vendinger der fjellvettregler og robekspøkelset trekkes inn, tegnes det opp et bekmørkt bilde av kommuneøkonomien dersom det blir basseng i Kabelvåg. I kommentarfeltene ristes det på hodet av de uansvarlige politikerne som gjorde vedtaket. Det brukes ord som «vanvittig» og «galskap».

Hvorfor er det ikke samme hoderisting over bygging av nytt rådhus, storhall på Stranda, eller alle de andre investeringene som gjøres i kommunen? For å ta rådhuset. Ja, bygget er i dårlig forfatning, men hvorfor har man valgt et svindyrt konsept uten at alternativene har vært diskutert i særlig grad? Under koronapandemien har kommunestyremøtene vært gjennomført i kulturhuset. Det ser ut til å ha fungert ypperlig. Profesjonelle, kommunalt ansatte, har sørget for at innbyggerne har kunne følge websendinger med høy kvalitet. Etter min mening ser det ut som at kommunen allerede eier en ypperlig «rådhussal».

Hvorfor kan ikke kommunen gjøre som veldig mange andre offentlige etater, leie lokaler gjennom anbudsprosesser der private aktører kan konkurrere på pris og kvalitet? Statsforvalteren i Nordland flyttet nylig inn i nye lokaler basert på arealnormen for statlige arbeidsplasser der det tillates kun 23 m² per ansatt, fellesareal inkludert. Alle sitter i åpent landskap, inkludert Statsforvalteren selv. For mange er ikke en slik kontorløsning å foretrekke, men i kombinasjon med delvis hjemmekontor viser det seg å fungere godt. Med tanke på presset økonomi, press på tilgjengelige arealer, og klimahensyn, bør ei slik løsning vurderes. Å leie lokaler og kontorplasser hos private innebærer en fleksibilitet som gjør at man kan reforhandle og gjennomføre nye anbudsrunder etter hvert som behovene endrer seg. Og skulle kommuneøkonomien endre seg i en positiv retning om noen år kan man vurdere å renovere/utvide dagens rådhus.

Om kommunen inngår et OPS på bassengområdet så fanger bordet i mye større grad. I tillegg er det veldig mange ukjente faktorer i bildet, f.eks. regler rundt spillemidler og økonomisk risiko. Tor Drechler har lansert ei løsning, men denne består kun av en arkitekttegnet ideskisse. Vi vet ikke noe om kostnader, avtaleverk med kommunen osv. Den andre utredningen på fergekaia inneholder mer kunnskap. I denne er det lagt opp til et konsept som skal gå i null budsjettmessig, men da er for eksempel leieinntekter fra svømmeklubben inkludert (som i dag nyter godt av gratis halleie), og en etter min mening urealistisk stor inntjening på salg av badetøy.

Det hadde vært mer troverdig om Lofotposten sa rett ut at de mener det er feil å prioritere basseng over andre planlagte, kommunale investeringer, eller at de ikke ønsker at nye basseng skal konkurrere mot spillemidler til f.eks. turn, ski og alpin-området. Jeg savner en mer kunnskapsbasert gjennomgang av saken fra Lofotpostens side. Den populistiske måten lederne er skrevet på får meg til å undres over hva intensjonen i bunn og grunn er. Om dere ønsker tillit fra leserne er ikke denne typen kampanjejournalistikk veien å gå.

Kommentarer til denne saken