Det er jo med en viss undring vi opplever at Lofotposten, har flere artikler om reiseliv og turistenes opplevelse av distriktet, enn det som er relatert til fiskerinæringen.

Hva skyldes det, antagelig det at turistnæringen også bringer flotte økonomiske fangster inn på brygga, slik at selv landkrabber, kan leve like fett som om de drev trandamperi.

Jeg har nå en stund sett etter gode nyheter fra fiskeriene både på innersia og yttersia av Lofotposten, men jammen har det vært lite å finne på min nettsveipende sonar. Det Lofoten som engang var, med tusenvis av mindre og mellomstore båter er nok en saga blått, større havgående båter leverer nå bare dann og vann, og da gjerne ferdigfryste og fileterte varer. Men som mange fiskere drømmer jeg også, om at det må bli en ny mulighet til å komme på innersia av det gammeldagse Lofotsesong-livet, slik kan vi gjøre Petter Dass sine ord til skamme.