Opplagstall for mediebransjen 2017: Sterk vekst for Lofotposten

FEIRING: Redaksjonen i Lofoten feiret opplagstallene med kake, selv om flertallet var ute på oppdrag onsdag formiddag. Bak fra venstre: Journalist Synne Mauseth, journalist Therese Edvardsen Helberg, redaksjonell medarbeider Ingvill Borgen Rolandsen og nyhetsredaktør Bjørnar Larsen. Foran fra venstre: Digitalredaktør Ingvil Molaug Valberg, sjefredaktør og administrerende direktør Marianne Steffensen Kielland og videoreporter Vilde A. Drevland Klyve.

FEIRING: Redaksjonen i Lofoten feiret opplagstallene med kake, selv om flertallet var ute på oppdrag onsdag formiddag. Bak fra venstre: Journalist Synne Mauseth, journalist Therese Edvardsen Helberg, redaksjonell medarbeider Ingvill Borgen Rolandsen og nyhetsredaktør Bjørnar Larsen. Foran fra venstre: Digitalredaktør Ingvil Molaug Valberg, sjefredaktør og administrerende direktør Marianne Steffensen Kielland og videoreporter Vilde A. Drevland Klyve. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lofotposten har den sterkest prosentvise utvikling av samtlige aviser i Nordland. De øvrige avisene i Lofoten taper terreng.

DEL

Lofotposten passerte i 2017 også Bladet Vesterålen i opplag, og er dermed igjen Lofoten og Vesterålens største avis.

Avisen hadde i 2017 en vekst i opplaget på 494, som tilsvarer en prosentvis vekst på 9,2 prosent. Lofotpostens offisielle opplagstall er nå 5851. Opplag måles salg av aviser i løssalg og abonnement på nett og papir.

-Takknemlig og veldig glade

- I 2016 snudde vi opplagsnedgang til vekst for første gang på 19 år. At vi skulle levere enda sterkere tall i 2017 hadde vi ikke turt å drømme om. Det er selvsagt særdeles tilfredsstillende og en stor motivasjon. Vi er både takknemlige og veldig glade for at leserne slutter opp om våre produkter, sier sjefredaktør og adm. direktør i Lofotposten, Marianne Steffensen Kielland.

Lofotposten utmerker seg

I Nordland er det ingen andre aviser som er i nærheten av å ha så sterk prosentvis opplagsvekst som Lofotposten i 2017. Nærmest følger Avisa Nordland, med en vekst på 3,4 prosent. Det tilsvarer en vekst på 614 eksemplarer, og gir Nordlands største avis et opplagstall på 18.476.

- Lofotposten innførte betalingsløsning digitalt allerede i 2014. Vi har jobbet strategisk over tid for å lykkes med brukerbetaling på nett. Nå finansierer de digitale abonnentene en stadig større grad av journalistikken, og med de endringene bransjen står i har det vært avgjørende for oss å lykkes med dette arbeidet, forklarer Steffensen Kielland.

Stor nedgang

For de øvrige avisene i Lofoten har ikke 2017 vært et like godt år. Våganavisas opplag har falt med hele 309, en prosentvis nedgang på hele 13,2 prosent. Ifølge tabellen til medier24.com er det bare fire aviser i hele landet som har en prosentvis dårligere opplagsutvikling enn Våganavisa.

Avisa Lofoten fikk en nedgang i opplag allerede det andre året de ble målt. Minus 113 på opplaget er en prosentvis nedgang på hele 9,3. Lofot-Tidende mistet 92 på sitt opplag, som er en nedgang på 3,4 prosent.

Vesterålens største avis, Bladet Vesterålen, hadde en tilbakegang på 280, som for dem tilsvarer 4,6 prosent. Lofotposten passerer dermed Bladet Vesterålen i opplag, 5851 mot 5806.

Fortsatt ambisjoner

For Lofotpostens del forventer Steffensen Kielland at veksten vil avta noe i 2018.

- Vi har hatt en fin vekst i antall betalende abonnenter på årets første to måneder, men fremover kan vi ikke forvente like sterk vekst som vi har hatt de to siste årene. Vi har fortsatt ambisjoner om å vokse, men vi har et begrenset dekningsområde og har tatt ut en del av potensialet, påpeker redaktøren.

- Vi skal bygge videre på den gode utviklingen vi har, og sørge for å holde abonnentene fornøyde med å lage godt innhold. Vi skal fortsette med det vi ser gir suksess i dag, samtidig som vi hele tiden etterstreber å utvikle oss.

I Amedia, konsernet Lofotposten er en del av, har en samlet vekst på tre prosent. 44 av 63 aviser har vekst, og samlet har alle avisene et opplag som er 15.000 høyere enn tallet for 2016.

Lesertall

Også offisielle lesertall ble lagt frem onsdag, det vil si gjennomsnittlig antall lesere per dag. I Lofoten er det bare Lofotposten og Lofot-Tidende som kan vise til offisielle lesertall fra MBL.

For Lofotpostens del har avisen nedgang på papir og vekst digitalt. På samlet lesertall har Lofotposten en liten nedgang fra 22.000 til 21.400. Lofot-Tidende har bare offisielle tall for papir, men har fått et kvalifisert anslag også digitalt. Samlet lesertall for Lofot-Tidende anslås til 7000.

- Utviklingen i lesertallene er som forventet, vi ser at vi totalt ligger ganske stabilt. Vi har gjort et bevisst valg hvor vi prioriterer å rekruttere flest mulig abonnenter digitalt, fremfor flest mulig lesere. Halvparten av sakene våre på nett er forbeholdt abonnentene, sier Steffensen Kielland.

Offisielle opplagstall.

Offisielle opplagstall.

Artikkeltags