I den nye postloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er kravet om lørdagsomdeling av post fjernet. Siden mars har det derfor ikke vært post i postkassene lørdager, men i en overgangsperiode har avisenes lørdagsutgaver blitt håndtert av Posten.

Ny aktør

Lørdag 5. november er det slutt, og det Ålesund-baserte selskapet Kvikkas AS som vant Samferdselsdepartementets anbudsrunde for omdeling av avisene, har nå overtatt distribusjonen av over 100 aviser i hele landet.

– Den nye aktøren som har fått oppdraget fra staten med å ta over lørdagsombæringen av avisene, har dessverre ikke 100 prosent dekningsgrad slik som Posten har. Størsteparten av våre aviser går med egne avisbud, og mange av dem som ellers får avisa med Posten er det også funnet løsninger for. Men dessverre er det noen abonnenter det ikke lar seg løse for, og disse vil få papiravisen for lørdag først på mandag, sier Kielland.

Postbokser

Alle som blir berørt av dette vil motta SMS og e-post fra Lofotposten.

– En utfordring som vi deler med alle andre aviser er at våre kunder som har postboks, ikke vil få avis lørdag fordi den nye distributøren ikke får tilgang til å levere i postboksene. Her jobbes det fortsatt med å finne løsninger, men det er per i dag ikke på plass, sier Kielland.

I skrivende stund kan man ikke si nøyaktig hvor mange av Lofotpostens abonnenter som ikke får lørdagsavis på lørdag.

– Antallet er færre enn vi først fryktet, men det er likevel for mange. Lofotposten jobber fortsatt sammen med vårt konsern Amedia og våre eksterne bud med å finne løsninger, sier redaktøren.

For abonnenter som ikke får papiravisen i postkassen, er selvsagt den digitale utgaven av papiravisen – eavisen – et alternativ:

 

Om du er abonnent og ønsker å lese avisa på skjerm, oppretter du en såkalt aID-profil på denne siden. Når du har registrert telefonnummeret ditt, vil du få en kode på tekstmelding som skal legges inn på nettsiden. Du kan dele tilgang med fire familiemedlemmer. Les mer om familiedeling her.