I 2004 ble det kjøpt inn en en scooter, så en sporsetter. Etter hvert ble Leknes Skiklubb igangsatt, og utviklingen av turløypene fortsatte i leknes- og fyglemarka. Det var ikke nok med en scooter, og innsamlingen til en løypemaskin ble satt i gang. Ca. 800.000 kroner ble samlet inn og en moderne maskin kjøpt inn.

Olsen er også en av ildsjelene bak Leknessprinten og den nystartete familieturen «Gammen rundt». Neste prosjekt er å få lyssatt deler av traseen sommeren 2010, slik at det økende antallet brukere kan gå tur og stå på ski også i mørketiden.

Les mer i papiravisen torsdag.