«Tidspunktet for en sportslig endring, eller utvikling kan ikke bli bedre enn det er nå»

Markus Rolandsen

Markus Rolandsen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Leserbrev Trygghet og Matching

Fra tid til annen må fotballklubber endre seg. Alle erfarer tunge perioder når endringene må være store og den sportsligesuksessen ikke er der, slik som tilhengerne ønsker. Det er et valg man må ta for å tenke langsiktig. Det mener jeg styret i FK Lofoten har gjort ved å få orden på økonomien og tenke sunn drift. De har tatt tak i sykdommer som har ligget der fra tidligere år. Nå er klubben så langt nede sportslig sett, som den aldri har vært før, men det er nå det ligger et godt grunnlag for å bygge noe nytt som kan gro. Styret har jobbet ut i fra verdier som har gitt resultater angående ansvarlig økonomisk styring, og det vitner om at det er mulig å endre seg til det bedre. Da håper jeg at de nye som trår til kan bygge videre på disse verdiene. Tenke langsiktig. Holde en klubb gående der endene møtes, for fundamentet ligger der nå, takket være mange års hardt arbeid av personer som har hjertet i klubben.

Sportslig suksess kommer og går, men tryggheten med god drift må alltid være der for at det sportslige kan bygges opp igjen når det er tunge tider. Det er vel udiskutabelt at slik er situasjonen nå, og vi står overfor to valg. 1. Si at nok er nok. Gå hver for oss og starte opp slik det var før 1992, uten et FK Lofoten, eller; 2. Reise opp en ny sportslig giv, bygd på nye og sunne verdier inspirert av det som er gjort på styresiden i form av langsiktig tenking.

Vi ønsker alle at det skal fostres opp gode spillere i Lofoten. Måten dette skal skje på er det ingen som sitter med svaret på. Det vil alltid være roten til diskusjon, for det handler om å gi de unge spillerne best mulige forutsetninger for utvikling. Her kan det være mange veier å gå.

Nasjonalt sett er vi i et lite samfunn hvor det er få spillere å ta av, og det kan være en unnskyldning for at sportslig suksess uteblir på seniornivå. På den andre siden kan man se det slik at vi har gode forutsetninger for å ta bedre vare på dem vi faktisk har, for her er det et hav av muligheter.

Jeg mener at unge spillere utvikler seg gjennom å ha trygghet og matching. Med trygghet tenker jeg på et fotballmiljø som tar vare på den enkelte spiller i form av å gi rom for å være seg selv, slik at man våger å gå utenfor komfortsonen og ta nye steg. Har du ikke trygghet i det du driver med mister du gleden. På aldersbestemte nivå i eksempelvis Svolvær IL og Kabelvåg IL antar jeg at trygghet er en verdi som dominerer, uten å være for påståelig. Ut i fra mine egne erfaringer i SIL, som går noen år tilbake kan jeg i hvert fall påstå det.

Om tryggheten alltid har vært tilstede i det man tar steget fra SIL/KIL til FK Lofoten stiller jeg spørsmålstegn ved. For en del har den vært det, men for mange har den uteblitt. Grunnene kan ha vært mange, men at trenere har «holdt»spillere igjen fra å ta steget opp til FKL er en kjensgjerning.All logikk sier at dette er helt feil, men argumentene kan allikevel ha vært gode, uten at jeg skal gå inn på dem. Mye må endres når det gjelder innstillingen som samarbeidsklubbene har til FK Lofoten, men kanskje er det FK Lofoten selv som må være den voksne parten i dette problemet?

Jeg savner en rød tråd fra SIL og KIL, og opp til FKL. FK Lofoten skal være en klubb som bygger videre på de verdiene unge spillere har lært fra de startet å spille organisert fotball,og samtidig ta det til et nytt nivå, som kalles voksenfotball. Av egen erfaring merket jeg stor endring i spillestil fra Svolvær IL til FK Lofoten. Vi spilte på en måte som ikke alltid var like utviklende for spillerne. Mye lange baller og lav risiko i spillet generelt. Dette er absolutt noe som må være tilstede i et godt seniorlag, men for at spillere skal utvikle seg i takt med dagens fotball mener jeg at det må spilles med større tro på egne ferdigheter. Kanskje hadde vi ikke gode nok spillere den gang til å praktisere den type fotball, men allerede her mistet man mye av tryggheten. Det var allikevel noe man fikk i FK Lofoten som man ikke fikk i SIL, og da kommer vi inn på det neste som er avgjørende for utviklingen til en fotballspiller, matching.

Trygghet tror jeg unge spillere i Lofoten vil få uten et FK Lofoten, men om mulighetene for best mulig matching vil være like godt uten et FK Lofoten er jeg i tvil om. Med matching tenker jeg på at spillere trenger å møte de beste spillerne i sin region gjennom kamper. De trenger matching ved å trene med de beste spillerne i sitt lokalmiljø. De trenger å kjenne på om de matcher kravene som stilles til dem i en hverdag med et seniorlag, for et seniorlag skal stille sterkere krav samtidig som tryggheten alltid er der. Matchingen skal hele tiden være med på å dra deg litt utenfor den gode gamle tryggheten. Det er to motpoler som allikevel henger veldig godt sammen i fotballen.

Så hvordan FK Lofoten skal være en klubb som gir det bestesportslige tilbudet for de unge spillerne som ønsker å ta nye steg er vanskelig å svare på. Jeg er av den oppfatning at det må bygges en fotballkultur og en garderobekultur på grunnlag av gode verdier. Verdier som utvikler deg som fotballspiller og menneske. Verdier som gjør at vi tar vare på medspillerne våre, personer rundt laget og nye spillere som kommer inn. Jeg sier ikke at dette er verdier som har vært fraværende, men her har man alltid en lang vei å gå, og i mindre klubber er deuvurderlige.

Her har FK Lofoten mulighet til å være enestående sammenmed SIL og KIL, for det krever ikke penger. Det krever å være bevisst på hva som bidrar til å utvikle et helt lag og den enkelte spiller. En slik kultur bygges ikke på en dag, men på langsiktig og målrettet arbeid. Den skal alltid være der uansett hva som står på måltavla etter kamp.

Med dette tenker jeg ikke bare på alt som skjer i klubben utenfor banen, for det er mest av alt på banen fotballen utspiller seg. Det er her man skal ta steg som fotballspiller og det er her man skal ha trygghet og matching gjennom en utviklende spillestil hvor verdiene ligger som grunnlag. Her mener jeg FK Lofoten står overfor en stor utfordring. Min oppfordring er å starte nå med et målrettet arbeid som skaper resultater over tid.

Tidspunktet for en sportslig endring, eller utvikling kan ikke bli bedre enn det er nå. Spørsmålet er om klubben skal bestå.Det er avgjørende at moderklubbene KIL og SIL stiller seg bak som støttespillere, noe jeg håper de gjør.

Markus Rolandsen

Les også kommentar fra Trond Schultz og leserkommentarer her: Trenger vi FK Lofoten?

En slik kultur bygges ikke på en dag, men på langsiktig og målrettet arbeid. Den skal alltid være der uansett hva som står på måltavla etter kamp.

Artikkeltags