Den nye "Nordlandsjekta Brødrene" er en nøyaktig kopi av jekta som gikk tapt under stormen i 1940.

Jektene var et vanlig syn på norskekysten for over hundre år siden. De var utkantenes kontakt med handelsbyen Bergen og dermed med det store utland. Fra Nord-Norge fraktet de tørrfisk som gikk til katolske land for bruk i fastetida. De fraktet også andre av utkantenes produkter, som ved, tømmer, tjære, skinn og saltet fisk.