På torget i Svolvær møtte det fram rundt 90 mennesker i den sure, sterke østavinden, men heldigvis holdt nedbøren seg unna, slik at arrangøren klarte å holde på de fleste til underholdning, appeler, taler og 1. maitoget var avsluttet.

I Svolvær var det partiene Rødt og SV som sammen arrangerte 1. mai i år.

Gunnar Årstein i Rødt kunne ønske alle velkomne og gratulere med dagen, og Anna Kajander og Sunniva Birkeland sang deretter to sanger, blant annet sin egenkomponerte "Villspor" i lett hip hop-stil.

Hovedtaler fra partiet Rødt var leder for sykehusaksjonen i Mosjøen, nemlig Gunnvald Lindset, som stilte med langt manus med mange aktuelle problemstillinger, som fødeaksjonen for Lofoten, og mot økt oljeboring i nord.

Han tok også for seg det å styrke fiskernes og landanleggenes rettigheter. I dag er lovgivningen om trålerleveranser bare en tilbudsplikt, endret av høyrestatsråd Svein Ludvigsen. Nå vil man ha tilbake en lovgivning som innebærer leveringsplikt til landanleggene, sa Lindset.

Han var også mot vikarbyrådirektivet til EU, og mener man må avvise det i Norge.

Også det å sende asylbarn ut av Norge talte han varmt for å endre praksis i.

Og han tok også til orde for at UEFA, det europeiske fotballforbundet, må omgjøre sin beslutning om å la en fotballturnering for juniorer gå i Israel til neste år.

Ellers talte han varmt for at man må støtte de arabiske nasjoners frihetskamp, og spesielt støtte Palestina, noe han markerte spesielt ved å bære palestinaskjerfet på talerstolen.

Odd Arne Sandberg fra SV i Vågan støttet også kravet om ei fullverdig fødeavdeling i Lofoten, og han ville også ha LoVe fredet for oljevirksomhet. Han viste til at Olje-Norge ikke er det reneste i verden, og pekte på at Nordsjøen er et eksempel der torskestammen ikke tar seg opp fordi forplantningsevnen er skadet.

Etter talene gikk man i 1. maitog, noe rundt 80 mennesker deltok i, inklusive mange russ som sluttet seg til hovedparolen om fullverdig fødeavdeling for Lofoten.