Norske vågekvalfangere kan fange 1286 dyr denne sesongen, og det er den samme som kvoten var i fjor. I fjor ble det bare fanget 460 dyr.

Årets kvalfangstsesong er i full gang og alle de 18 påmeldte båtene er i fangst.

84 på en uke

Salgskonsulent Per Rolandsen ved Norges Råfisklag i Svolvær kan fortelle at uke 22 ble en fangstmessig god uke for kvalfangerne.

I forrige uke ble det meldt inn 84 dyr. Det er 30 flere enn tilsvarende uke i fjor. 34 av disse var tatt på Øst-Finnmarka, 30 ved Spitsbergen mens de resterende ble fanget i Vestfjorden og ved Smøla, sier Rolandsen.

Totalt er det nå fanget 180 dyr denne sesongen.

På samme tid i fjor var det fanget bare 118 så kvalfangerne har fått en god start, forteller Rolandsen.

God omsetning

Det er ikke bare fangsten som er god.

Det virker som det er et godt sug etter kvalkjøtt i markedet, og kvalkjøttet er på sitt aller beste på denne årstiden. Vi vet av erfaring at klarer vi å få kjøtt tidlig ut på markedet så er det lett å omsette, slår han fast.

Mandag var det nærmest kø for å få levere kvalfangst.

Alle kjøperne i Lofoten fikk kjøtt levert på mandag eller tirsdag så nå er muligheten for å skaffe seg prima kvalkjøtt absolutt til stede, avslutter Per Rolandsen.