Forrige tirsdag fikk Bernhard Arntsen og Per Ekrem på garnbåten «Gullfisk» fra Napp årets første kaffetorsk. Den veide 30 kilo og dermed ble det ett kilo kaffetorskkaffe og kaffetorskdiplom på gutta. Siden det var årets første kaffetorsk så fikk de også kake fra Lofotposten.

Søndag ble antallet kaffetorsker doblet.

Øyvind Rånes på garnbåten « Remskjær» fra Helligvær leverte en rugg på 32 kilo til Ramberg Fisk AS. Fisken var tatt i landbakken utenfor Ramberg. Det var Øyvind sitt første sjyvær denne sesongen og fangsten besto av i overkant av 500 kilo torsk.

Øyvind får tilsendt ett kilo kaffetorskkaffe og kaffetorskdiplom.

I fjor ble det satt ny rekord med 173 kaffetorsker. Da ble den første tatt den 16. januar så i år er vi langt foran skjema.

Meld inn kaffetorsken

Lofotposten har i mange år delt ut ett kilo kaffe til alle fiskere som får en torsk over 30 kilo. De siste årene har fiskerne også fått kaffetorskdiplom.

  • Vi trenger nøyaktig vekt, fangstfelt, hvor fisken er tatt og lever, brukstype, navn på skipper og båt.
  • Vi vil svært gjerne også ha bilde av kaffetorsken og skipper mannskap. Bilde belønnes med flaxlodd.
  • Kaffetorsken meldes inn til 76067800/90166355 eller til red@lofotposten.no. Mmsbilder sendes 90166355.
  • Vi tar også imot tips om det som skjer rundt om i fiskeværene.

SE BILDESERIE: Livet på kaia