– Etterspørselen etter å leie Bykiosken i Svolvær er laber, og nå undres vi på om den fysisk står på et galt sted, sier leder Svein H. H. Tennes i Svolvær Innbyggerforening.Tennes røper at denne saken har vært diskutert flere ganger internt i styret i innbyggerforeningen, og at saken nå er høyst aktuell å vurdere.

Han røper også at enkelte røster har tatt til orde for å flytte Bykiosken over til Amfi Svolvær, da forslagsstillerne tror at den lettere kan finne en leietaker utenfor kjøpesenteret i den delen av bysentrum, enn som nå på torget i Svolvær.
– Vi har ikke konkludert i saken ennå, men har tenkt at dette kan være en aktuell sak å spørre innbyggerne i Svolvær om, og da velger vi å gjøre dette gjennom Lofotposten, sier Tennes.
-Et av alternativene som ikke vil flytte den vekk fra den historiske grunnen ved torget i Svolvær, der originalen i sin tid sto, er selvsagt å la den stå der den nå står, sier Tennes.Et annet alternativ, som fortsatt vil gi Bykiosken en historisk tilhørighet til torget, er å flytte den tvers over torget og ned på kaidekket som er lagt på det gamle fergeleiet. Dette forutsetter at Vågan Eiendom KF, som nå er grunneier til dette kaiarealet, samtykker, understreker Tennes.

Han sier at sistnevnte plassering også er seriøst vurdert av Svolvær Innbyggerforening sitt styre, da man tror at utleiemulighetene ved en slik plassering er bedre enn dagens lokalitet sørvest for torget, der få ferdes. Og hvor det snart vil komme en omfattende byggeaktivitet når det nedbrente Kjolestue-kvartalet skal gjenoppbygges mot torget og kiosken, trolig i 2015.

På dagens lokalitet er det heller ikke en folkestrøm forbi slik man har det på kaipromenaden ved det gamle fergeleiet, påpeker Tennes.
– Nå ønsker vi innspill fra alle som har ei mening om dette, og den må gjerne komme gjennom Lofotpostens papirspalter, eller på nettsiden til Lofotposten.no, eller på avisens egen Facebook-side.

– Så får vi se hva dette ender ut med, sier leder Svein H. H. Tennes i Svolvær Innbyggerforening.

Svolværinger; hva er deres råd til innbyggerforeninga? Skriv i kommentarfeltet under.