kurt.holm@lofotposten.no

tlf. 76 09 23 50

Det var en særdeles munter gjeng, med ordfører i Flakstad, Erling Sandnes i spissen som kunne innkalle til pressekonferanse på Ramberg torsdag.

- Dette er et resultat av det arbeidet Lofotrådet har gjort, sier Sandnes.

- De kan sikkert kritisere og plukke fra hverandre alt vi har gjort tidligere, men dette er det ikke mulig å motbevise. Her ser vi fruktene av et arbeid som er lagt ned til beste for hele regionen.

At 17 sentraler nå bygges ut med tanke på bredbånd er også et resultat av et større samarbeid. IT-Nordland, Lofoten er et regionalt IKT-prosjekt etablert av Lofotrådet med målsetning om utbygging i regionene, utvikle felles IKT strategi for kommunene, etablere et regionalt, kommunalt datanett for drift av felles kommunale tjenester, felles intranett og kanskje til og med et virtuelt, offentlig servicekontor i regionen.

Med seg i dette arbeidet har de fått dataleverandøren iTet, Catch Communications, og det er Netlink Norway som har forhandlet fram avtalen etter den såkalte spleiselagsmodellen.

Hver kommune bidrar med 68.000 kroner for utbyggingen for hver sentral som bygges ut i deres område. I tillegg stiller de en driftsgaranti for omsetningen.

At kommunene nå har sørget for bredbånd kommer også folk i sin alminnelighet til gode.

- 70 til 80 prosent dekning vil vi få når utbyggingen er ferdig 1. oktober, sier Erling Sandnes.

- Det anser vi for å være bra.

Men ikke alle synes det er godt nok. Inge Steensen i Catch håper at dekningen kan bli enda bedre.

- Vi regner jo med at dette er et tilbud mange vil benytte seg av. Dersom interessen er stor nok vil vi etter hvert foreta en enda bredere utbygging.

Med bredbånd vil lofotkommunene kunne samarbeide på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Lønn, innfordringer, fakturering, kart og oppmåling, brannvesen og felles IT-forvaltning for Lofoten er noen av områdene hvor kommunene kan jobbe tettere. Dermed kan man behandle alt fra ett sted i Lofoten.

- Vi tar gjerne på oss oppgaven her i Flakstad, sier Erling Sandnes.

En ting er i hvert fall sikkert, og det er at den nye løsningen sparer kommunene for penger fra dag én.

- Dette er en mye bedre måte å spare på enn å måtte si opp folk, sier ordføreren fornøyd.

Rådmann Rolf Søtorp i Flakstad og ordfører Erling Sandnes med avtalen som sikrer bredbånd til hele Lofoten.